Lokala regler


Dessa kompletterande Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF´s regelkort 2024

1. Out Of Bounds (Regel 18.2)

 • På hål 5/14 anges out-of-bounds av vägens hitre asfaltkant.


2. Pliktområden (Regel 17)

 • Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 3, 4, 8, 9 samt höger sida av hål 6, som bara är definierad på en sida, är oändlig.


3. Onormala banförhållanden (MUA mm) (Regel 16)

 • Dräneringar som är täckta med sand eller grus är MUA.
 • Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.
 • Fast inbäddade stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är MUA.
 • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är MUA.


4. Tillverkade föremål (Regel 16)

 • Avståndsmarkeringar
  Alla avståndsmarkeringar, inklusive gul-svarta 150-meterspinnar, är oflyttbara tillverkade föremål.
  Regel 16.1a är tillämplig

 • På hål 5/14 är ”stenmonumentet” ett oflyttbart tillverkat föremål.
  Lättnad får tas för stans och sving, ej spellinje.
  Regel 16.1a är tillämplig 

Plikt för brott mot lokala regler
Om inget annat sägs i den lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hål
Slagspel: 2 slags plikt.