Lokala regler


Dessa kompletterande Lokala Regler gäller som tillägg til SGF:s Regelkort 2017

1. Out Of Bounds (Regel 27-1)

 • På hål 5/14 anges out-of-bounds av vägens hitre asfaltkant.


2. Vattenhinder (Regel 26)

 • Alla omarkerade dammar/diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.


3. Onormala markförhållanden (MUA mm) (Regel 25)

 • Dräneringar som är täckta med sand eller grus är MUA.
 • Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.
 • Fast inbäddade stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är MUA.
 • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är MUA.


4. Hindrande föremål (Regel 24)

 • Grön-vita pinnar/plattor
  (nybörjar-tee) är oflyttbara hindrande föremål.
  Regel 24-2 är tillämplig
 • Avståndsmarkeringar
  Alla avståndsmarkeringar, inklusive gul-svarta 150-meterspinnar, är oflyttbara hindrande föremål.
  Regel 24-2 är tillämplig

 • På hål 5/14 är ”stenmonumentet” ett oflyttbart hindrande föremål.
  Lättnad får tas för stans och sving, ej spellinje.
  Regel 24-2 är tillämplig 

Plikt för brott mot lokala regler
Om inget annat sägs i den lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hål
Slagspel: 2 slags plikt.