2018-06-05
Säsongens första tävling, den 9/6

Spelform: Enmanna-Scramble

Tävlingen heter Kan själv!
Du får alltså två chanser på alla slag. Vi förväntar oss låga resultat denna dag!

Startavgift: 100:-
Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Shotgunstart: 09:00
Samling vid klubbhuset: 08:40
Klicka här för mer info och anmälan!

Välkomna!

2018-05-14
Arbetshelg med fokus runt klubbhuset

Helgen den 19:e - 20:e maj kommer vi ha en arbetshelg med fokus på och runt klubbhuset.

Huvudmålet är att få klubbhuset målat. Beroende på hur många vi blir kan det bli aktuellt med andra uppgifter, såsom krattning och bunkervård. Ulf Jansson och Kristoffer Aspvik kommer att ha huvudansvaret för själva målningen. Vi uppmanar Er medlemmar att hjälpa till. Kan man inte båda dagarna är det guld värt om det blir en dag.

Preliminär starttid är 09:00 båda dagarna

Anmäl dig här

2018-05-09
Grönt Kort för 500:- Kursstart 2:a juni

Nu kan du testa om golf är något för Dig. Lundsbergs GK erbjuder Grönt Kort till prova-på-pris. Du får utnyttja hela anläggningen under utbildningstiden. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
Fokus på nya utbildningen är att det nu ska bli lättare att snabbt komma ut på golfbanan och spela.

Klubbor finns till utlåning.
Efter kursen får du ett förmånligt erbjudande om fortsatt spel resten av säsongen

Anmäl dig här!

Utbildningsansvarig: Joakim Kristoffersson, 070-567 79 02
 
2018-04-11
Feriearbete i sex veckor på Lundsbergs GK

Nu kan du som är bosatt och skriven i Storfors kommun söka feriearbete på Lundsbergs GK.
Följande kan söka feriearbete:
-Du som gått ur 9:an
-Du som gått ur första året på gymnasieskolan
-Du som gått ur andra året på gymnasieskolan

Omfattningen av anställningen motsvarar 6 timmar per dag under en period av sex veckor. Jobbet börjar preliminärt den 17e juni 2018 och antalet platser är begränsat till två personer.

Du ansöker via länken längst ner på denna sida. Alla fält måste fyllas i, förutom den sista textrutan.

Senaste dag för ansökan är den 8e maj.
Har du frågor angående feriearbeten eller om du behöver hjälp med ansökan är du välkommen att höra av dig på
Mailadress: golf@lundsbergsgk.com 
Telefon: 070/567 79 02
2018-02-22
Kallelse till vårmöte 2018

Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte, torsdagen den 15 mars 2018

Tid: Kl 19.00.
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors

Anmälan om deltagande gör du genom att klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
§1 Fastställande av röstlängd.
§2 Godkännande av kallelse.
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balans) för senaste verksamhetsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§10 Fastställande av budget för det kommande året
§11 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§12 Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter för en tid av två år
c) Val av suppleanter för en tid av ett år
d) Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e) Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner
§14 Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK