Tävlingsregler


1. SGF GENERELLA TÄVLINGSREGLER

Sen ankomst till start
Om spelaren anländer till den plats där spelaren skall starta eller återuppta spelet, beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt tid, gäller följande:

Om inga omständigheter finns som skulle motivera upphävande av diskvalifikationen enligt Regel 33-7, skall plikten för att inte starta i tid vara:

Matchspel - förlust av hålet
Slagspel - två slag på hålet.

Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.
(Rätt tid är svensk normaltid)


2. LOKALA TÄVLINGSREGLER

Avbrott i spel
När spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen detta genom signal med siren. Spelarna avbryter då spelet enligt Regel 6-8b.
Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen beslutat att det skall återupptas.

Följande signaler används:

  • En lång signal: Avbryt spelet omedelbart.
  • Tre signaler upprepade gånger. Avbryt spelet. (Pågående hål får avslutas)
  • Två korta signaler upprepade gånger. Återuppta spelet.

Plikt för brott mot regel 6-8b är diskvalifikation

Inlämning av scorekort
Spelare lämnar in sitt scorekort till personal i kansli.
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat kansliet.
När kortet väl är inlämnat får det inte tas tillbaka för någon justering