Medlemskap


Årsavgift 2024

 SpelavgiftMedlemsavgiftSGF-avgiftTotalt
Seniorer 3118:- 200:- 182:- 3500:-
         
Juniorer 0-15 år 14:- 200:-  86:- 300:-
Juniorer 16-21 år 711:- 200:-  89:- 1000:-
Studerande 22-25 år 1418:- 200:- 182:- 1800:-

Klicka här för att göra en intresseanmälan om medlemskap!

Första året du är fullvärdig medlem betalar du endast 1800:-
Nybörjare som blir fullvärdiga samma år de går grönt kort betalar 1800:-
(kursen 800:- + 1000:-)
Gamla medlemmar i LGK får betala 1800:- om man inte varit medlem de senaste fem åren.

Städavgift är borttagen från och med 2015.
Fullvärdiga seniorer betalar spelavgift, medlemsavgift och SGF-avgift.
Passiva medlemmar betalar endast medlemsavgift.
Juniorers medlemsavgift är inkluderad i spelavgiften.


Klubben konverterade från lån till spelrätt 2008.
Ingen spelrätt krävs för juniorer.
Spelrättsbestämmelser hittar du här


Vill Du börja spela golf? Klubben erbjuder kurser för Grönt Kort.

Spelar Du redan golf och är intresserad av att bli medlem? Kontakta klubben så hjälper vi Dig!