2017-03-25
Driving Rangen öppen!

Idag öppnade Driving Rangen på LGK. Man kan betala med kort, sms eller med en app i telefonen (monyx).

-ERBJUDANDE OM SÄSONGSKORT PÅ DRIVING RANGEN
Klubben har även i år ett erbjudande om säsongskort till bollautomaten. 

 

Säsongskortsinnehavare kommer få "tag" som fungerar som betalning. De som valde att köpa säsongskort förra året, har varit mycket nöjda med hur det fungerat.

Priser:
Du kan köpa ett säsongskort för 500:- och då har du fria bollar säsongen ut. Observera att kortet är personligt. Man kan även lösa ett familjekort för 700:- och då får alla inom hushållet använda samma tag.

Intäkterna från säsongskorten kommer oavkortat att gå till satsningar på golfbanan.

Klicka här för att göra din/er beställning

Du som hade en tag förra året och som vill ha ett säsongskort även i år, kan behålla samma tag. OBS! Alla tagar är inaktiverade i väntan på betalning för den nya säsongen. 

2017-02-21
Kallelse till vårmöte 2017

Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte, onsdagen den 15 mars 2017

Tid: Kl 19.00.
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors

Anmälan om deltagande gör du genom att klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
§1 Fastställande av röstlängd.
§2 Godkännande av kallelse.
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balans) för senaste verksamhetsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§10 Fastställande av budget för det kommande året
§11 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§12 Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter för en tid av två år
c) Val av suppleanter för en tid av två år
d) Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e) Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner
§14 Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK 

2017-01-29
Årsavgift 2017

Nu har årets medlems- och spelavgifter tilldelats i golfsystemet. Vi har från och med 2015 tagit bort städavgiften. Istället betalar alla medlemmar (aktiva och passiva) medlemsavgift. De med en aktiv spelrätt betalar även spelavgift och SGF-avgift. Även i år syns avgifterna om du loggar in på golf.se med ditt golf-id. Klicka på "Mina sidor" och sedan på fliken "Mina betalningar"

Fullvärdiga seniormedlemmar kan till och med den 19:e februari ansöka om Autogirobetalning av sina avgifter. Ansökan görs alltså direkt på golf.se. Det finns en ruta att bocka i under "betala" och sedan trycker man på den gröna knappen "Ansök om betalning via autogiro". Avgiften kommer då att delas upp på 10 betalningar á 270:- för en fullvärdig senior. Företaget Sitra som administrerar autogirot tar ut en avgift av klubben, därav den förhöjda totalsumman.

Den 20:e februari skapas fakturor till de som inte valt Autogiro och skickas hem med vanlig postgång. De som vill får väldigt gärna betala sin årsavgift med redan nu, antingen med Swish eller till klubbens bankgirokonto! Då kommer pengarna snabbt klubben tillhanda och det blir några färre pappersfakturor att administrera.

Klubbens Swish-nummer: 123-512 85 17
Klubbens Bankgiro-nummer: 5870-2002

OBS! Skriv ditt namn eller golf-id i meddelanderaden när du gör betalningen. Man behöver alltså inte vänta till den 20:e. Det går bra att betala från och med nu!

Avgifter:
2600:- för fullvärdiga seniorer
700:- för juniorer 16-21 år
300:- för juniorer 0-15 år
200:- för passiva medlemmar 

MVH Styrelsen Lundsbergs GK

2016-12-13
Presentkort på Lundsbergs GK

Nu lanserar vi presentkort på Lundsbergs GK.
Detta kan ju vara en perfekt julklapp i dessa tider.

De kan köpas i valfritt belopp och användas till följande:
Säsongskort till bollautomaten 
Betalning eller delbetalning av årsavgiften 
Grönt Kort - utbildning 
Handla bollar/handskar/peggar i klubbhuset 
Greenfee-betalning 
Presentkorten är giltiga i två år från inköpsdatum. 
Här är länken för beställning av presentkort

2016-11-01
Kallelse till höstmöte 2016

Datum: Onsdagen den 23:e november
Tid: Klockan 19:00
Var: Jordkullens garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
Föredragningslista:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
§ 4. Fastställande av föredragningslista. 
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
§ 7. Ekonomisk redovisning
§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter
Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas. 
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
§ 10. Övriga frågor (information och diskussion). 
§ 11. Mötets avslutande

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK

Mars/April 2017

27

28

Ti

29

On

30

To

31

Fr

1

2

BANSTATUS
Golfbanan Vintergreener
Drivingrange Öppen
Övningsgreen Stängd
 Banan stängd. Rangen öppen!
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.