2017-04-25
Grönt Kort för 500 kr! Kursstart i maj

Nu kan du testa om golf är något för Dig. Lundsbergs GK erbjuder Grönt Kort till prova-på-pris. Just nu kan du göra en intresseanmälan.

 Du får utnyttja hela anläggningen under utbildningstiden. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
 
Fokus på nya utbildningen är att det nu ska bli lättare att snabbt komma ut på golfbanan och spela.
Klubbor finns till utlåning.
 
Efter kursen får du ett förmånligt erbjudande om fortsatt spel resten av säsongen.
 
Datum bestäms inom kort.
Utbildningsansvarig: Joakim Kristoffersson, 070-567 79 02
 
2017-04-18
Städdag söndagen den 23/4

Välkommen på städdag, söndagen den 23:e april. Vi behöver Din hjälp att göra banan extra fin inför säsongsstarten. Det är bra om Du har möjlighet att ta med någon extra kratta, spade etc. Samling vid klubbhuset 09.00 för utdelning av arbetsuppgifter.

Vi är tacksamma för alla som hjälper till och det vore kul att se många på banan dessa städdagar. Om man anser att det är viktigt att finishen på banan är fin så är detta en ypperlig chans att åstadkomma just detta.

Klubben har valt att enbart ha två personal på banan för att hålla kostnaderna nere och då behövs det ideella krafter för att hålla banan i det skick som många av oss önskar. All hjälp tas tacksamt emot och kan man bara stanna en timme så år det mycket bättre än inget. Om man inte har möjlighet att komma denna gång så kommer det fler chanser under säsongen, när vi kör arbetskvällar.

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att anmäla dig genom att klicka här.

Man kan komma spontant fast man inte anmält sig. Ju fler vi är, desto mer får vi gjort.

2017-03-25
Driving Rangen öppen!

Idag öppnade Driving Rangen på LGK. Man kan betala med kort, sms eller med en app i telefonen (monyx).

-ERBJUDANDE OM SÄSONGSKORT PÅ DRIVING RANGEN
Klubben har även i år ett erbjudande om säsongskort till bollautomaten. 

 

Säsongskortsinnehavare kommer få "tag" som fungerar som betalning. De som valde att köpa säsongskort förra året, har varit mycket nöjda med hur det fungerat.

Priser:
Du kan köpa ett säsongskort för 500:- och då har du fria bollar säsongen ut. Observera att kortet är personligt. Man kan även lösa ett familjekort för 700:- och då får alla inom hushållet använda samma tag.

Intäkterna från säsongskorten kommer oavkortat att gå till satsningar på golfbanan.

Klicka här för att göra din/er beställning

Du som hade en tag förra året och som vill ha ett säsongskort även i år, kan behålla samma tag. OBS! Alla tagar är inaktiverade i väntan på betalning för den nya säsongen. 

2017-02-21
Kallelse till vårmöte 2017

Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte, onsdagen den 15 mars 2017

Tid: Kl 19.00.
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors

Anmälan om deltagande gör du genom att klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
§1 Fastställande av röstlängd.
§2 Godkännande av kallelse.
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balans) för senaste verksamhetsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§10 Fastställande av budget för det kommande året
§11 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§12 Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter för en tid av två år
c) Val av suppleanter för en tid av två år
d) Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e) Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner
§14 Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK 

2017-01-29
Årsavgift 2017

Nu har årets medlems- och spelavgifter tilldelats i golfsystemet. Vi har från och med 2015 tagit bort städavgiften. Istället betalar alla medlemmar (aktiva och passiva) medlemsavgift. De med en aktiv spelrätt betalar även spelavgift och SGF-avgift. Även i år syns avgifterna om du loggar in på golf.se med ditt golf-id. Klicka på "Mina sidor" och sedan på fliken "Mina betalningar"

Fullvärdiga seniormedlemmar kan till och med den 19:e februari ansöka om Autogirobetalning av sina avgifter. Ansökan görs alltså direkt på golf.se. Det finns en ruta att bocka i under "betala" och sedan trycker man på den gröna knappen "Ansök om betalning via autogiro". Avgiften kommer då att delas upp på 10 betalningar á 270:- för en fullvärdig senior. Företaget Sitra som administrerar autogirot tar ut en avgift av klubben, därav den förhöjda totalsumman.

Den 20:e februari skapas fakturor till de som inte valt Autogiro och skickas hem med vanlig postgång. De som vill får väldigt gärna betala sin årsavgift med redan nu, antingen med Swish eller till klubbens bankgirokonto! Då kommer pengarna snabbt klubben tillhanda och det blir några färre pappersfakturor att administrera.

Klubbens Swish-nummer: 123-512 85 17
Klubbens Bankgiro-nummer: 5870-2002

OBS! Skriv ditt namn eller golf-id i meddelanderaden när du gör betalningen. Man behöver alltså inte vänta till den 20:e. Det går bra att betala från och med nu!

Avgifter:
2600:- för fullvärdiga seniorer
700:- för juniorer 16-21 år
300:- för juniorer 0-15 år
200:- för passiva medlemmar 

MVH Styrelsen Lundsbergs GK

April/Maj 2017

24

25

Ti

26

On

27

To

28

Fr

29

30

BANSTATUS
Golfbanan Vintergreener
Drivingrange Öppen
Övningsgreen Öppen
 Banan stängd. Rangen och övningsgreen öppen!
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.