2020-11-17
Banan stängd för säsongen

Efter en av de längsta säsongerna i klubbens historia, så stänger vi nu banan. För tillfället finns inga vinterflaggor ute. De blöta ytorna behöver vila efter veckans regn.

Rangen  är öppen, det finns två mattor plus lite bollar för självplock.

Klubbhuset är stängt, så det finns tyvärr inga toaletter tillgängliga.

Vi vill tacka banpersonal, medlemmar och gäster för en fantastisk golfsäsong! Välkommen åter 2021.

2020-11-13
Banstatus 2020-11-13

Banan är fortfarande öppen med ordinarie tees och greener.
Banan torrare än förra veckan, men finns fortfarande givetvis några blöta partier. På söndag är det arbetsdag på banan men spel för eventuella gäster är ok! 

Lägesförbättring på fw
Greenfee 150:- heldag
Toan på kortsidan av klubbhuset stängd för renovering.

2020-11-10
Arbetsdag/Städdag på golfklubben

Söndagen den 15:e november har vi arbetsdag/städdag. Det är utomhusarbete med ordentliga avstånd mellan arbetsuppgifterna.

Samling vid klubbhuset 10:00 för fördelning av arbetsuppgifter.
För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här!

2020-11-06
Banstatus 2020-11-06

Banan är öppen med ordinarie greener!
Fw är givetvis lite blöt på sina ställen, men dagens 9-hålare innehöll inga pluggade bollar.
Lägesförbättring på fw
Ordinarie tees
Greenerna hålpipade v.43
Toan på kortsidan av klubbhuset är stängd pga renovering.
Klubbhuset öppet (toa finns i omkl.rum)
Varuautomaten fylls ej på längre.
Kaffe och choklad finns i dryckesdelen.

Gästgreenfee 150:- heldag säsongen ut.
Välkomna!

2020-11-03
Digitalt höstmöte 2020

Med tanke på den ökande smittspridningen i samhället så kör vi ett digitalt höstmöte, tisdagen den 24:e november. Vi återkommer med information hur medlemmar kan delta i mötet.

Det som skall beslutas av medlemmarna är avgifter 2021 och styrelsens förslag kommer att vara att de blir oförändrade jämfört med 2020.

Föredragningslista 2020

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 4

Fastställande av föredragningslista.

§ 5

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 6 

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

§ 7

Ekonomisk redovisning

§ 8

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter.

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.

§ 9

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 10

Övriga frågor (information och diskussion).

§ 11

Mötets avslutande

 

Januari 2021

18

19

Ti

20

On

21

To

22

Fr

23

24

BANSTATUS
Golfbanan Stängd
Drivingrange Stängd
Övningsgreen Stängd
 18/11 Banan stängd för säsongen. Klubbhuset stängt.
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.