2020-04-10
Banan öppen

Banan öppen. Den är i ett mycket bra vårskick. Greenen på hål 2 just nu lite långsammare pga att den är "ny". Det kommer åtgärdas under april-maj.

OBS! Inget spel före 10:00 påshelgen pga risk för frost.

Klubbens swish för betalning av greenfee: 123-512 85 17
Greenfee 250:- senior
Värmlandsgreenfee 200:-
9 hål: 200:-
Välkomna!

2020-03-16
Vårmötet flyttat till tisdagen den 31 mars!

Med tanke på nu rådande omständigheter har vi beslutat att flytta vårmötet. 

Vi gör ett nytt försök om två veckor, tisdagen den 31/3.Då är vi fortfarande stadgeenliga.

OBS! Vi byter plats till klubbhuset på Lundsbergs GK.Är det fint väder är tanken att vi vid behov kör mötet utomhus, framför klubbhuset.

MVH styrelsen Lundsbergs GK genom
Joakim Kristoffersson, ordförande

2020-02-26
Kallelse till vårmöte 2020

Härmed kallas alla medlemmar i Lundsbergs GK till vårmöte, tisdagen den 17 mars 2020.
Tid: Klockan 18:00
Plats: Lilla galejan, Kulturhuset i Storfors (fd Folkets Hus)

Ifjol hade vi ett högt medlemsdeltagande på vårmötet, vilket var mycket roligt! Vi tänkte försöka bräcka det i år och behöver då Er hjälp. Under punkten övriga frågor vore det intressant att diskutera idéer och synpunkter på hur vi kan fortsätta att utveckla vår anläggning.

Klubben bjuder på fika.
Välkomna!


Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 kommer inom kort
2019-10-23
Kallelse till höstmöte

Här kommer en inbjudan till Lundsbergs GK´s höstmöte
Datum: Onsdagen den 13:e november
Tid: Klockan 18:00
Var: Jordkullens kontor/garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Föredragningslista:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 4. Fastställande av föredragningslista.
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
§ 7. Ekonomisk redovisning
§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter
Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 10. Övriga frågor (information och diskussion).
§ 11. Mötets avslutande
För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här!

PS.
Vi kommer att under punkten övriga frågor bland annat redovisa klubbens resultat i enkäten som genomförs via Players1st, samt även informera om det nya handicapsystemet som genomförs nästa säsong.
Välkomna!

2019-10-22
Banan stängd

Banan är nu stängd för säsongen.
Blötan har gjort banan näst intill ospelbar för tillfället.
Därför får gräset nu vila.
Inga vinterflaggor sätts ut med tanke på blötan.
Klubbhus och puttinggreen är nu stängda!
Välkommen igen 2020!

April 2020

6

7

Ti

8

On

9

To

10

Fr

11

12

BANSTATUS
Golfbanan Öppen
Drivingrange Öppen
Övningsgreen Öppen
 Klubbhuset stängt för närvarande
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.