2018-10-30
Kallelse till höstmöte

Här kommer en inbjudan till Lundsbergs GK´s höstmöte

Datum: Tisdagen den 20:e november

Tid: Klockan 18:00

Var: Jordkullens kontor/garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

Föredragningslista:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

§ 4. Fastställande av föredragningslista. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

§ 7. Ekonomisk redovisning

§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas. 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

§ 10. Övriga frågor (information och diskussion). 

§ 11. Mötets avslutande

 

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här 

PS.

Vi kommer att under punkten övriga frågor bland annat redovisa klubbens resultat i enkäten som genomförs via Players1st, samt även visa lite bilder och diskutera de banförändringar vi påbörjat (främst runt hål 2 & 3).

Välkomna!

MVH Joakim Kristoffersson

Ordförande Lundsbergs GK

2018-10-17
Banan är stängd för säsongen!

Banan, klubbhuset och puttinggreen är stängd för säsongen.

Driving Range är nu stängd.

2018-10-01
Tävling söndagen den 7/10

Lundsbergs GK bjuder in till en höst-Scramble!
Speldag är söndagen den 7:e oktober.

Vi spelar i lag, men vi anmäler oss individuellt.
Vi siktar på fyrmanna, men beroende på deltagarantalet kan det bli några tremannalag också.

Lagen lottas ihop!

 

Spelform: Scramble
Startavgift 50:-
Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Shotgunstart 11:00 OBS NY STARTTID!
Samling vid klubbhuset 10:40

OBS! För att tävlingen skall bli av krävs att minst 20 personer anmäler sig.

2018-09-05
Tävling lördagen den 8/9

Härmed inbjuder Lundsbergs GK till en Cross-Country-Scramble, dvs vi spelar baklänges samt kors och tvärs på banan. Det blir alltså en ny bansträckning, helt annorlunda mot vad den brukar vara! Tävlingen genomförs för sjätte gången.

Tävlingen är öppen för både medlemmar och gäster. Anmälan görs i par
 
Spelform: Parspel – Scramble 18 hål
Starttid: Samling 08:50 (kom i tid), Shotgun-start ca klockan 09:30
Startavgift: 100:- per person, ev tävlingsgreenfee 50:-
Om du inte har en spelkamrat, hör av dig till klubben så försöker vi ordna en!
2018-08-21
Tävling söndagen den 26/8

Lundsbergs GK i samarbete med Bergslagens Sparbank anordnar tävlingen: Snörgolfen 2018

I denna tävlingsform får du ett snöre som i längd motsvarar ditt aktuella spelhandicap. Har du 20 slag på 18 hål får du istället 20 meter snöre. Sedan kan man exempelvis vid en putt på en meter klippa av denna längd och räkna bollen som hålad. Man kan var som helst på banan ta till snöret för att på så vis komma ur en buske eller bara förbättra läget. Så småningom har man använt hela snöret och då får man fortsätta spela som vanligt.

Slaggolf 18 hål

Första start: 09:00, söndagen den 26/8
Startavgift: 100:- Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Klicka här för anmälan

Februari 2019

11

12

Ti

13

On

14

To

15

Fr

16

17

BANSTATUS
Golfbanan Stängd
Drivingrange Stängd
Övningsgreen Stängd
 Banan och övningsområdet stängda för säsongen! Välkommen åter 2019.
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.