2016-11-01
Kallelse till höstmöte 2016

Datum: Onsdagen den 23:e november
Tid: Klockan 19:00
Var: Jordkullens garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
Föredragningslista:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
§ 4. Fastställande av föredragningslista. 
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
§ 7. Ekonomisk redovisning
§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter
Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas. 
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
§ 10. Övriga frågor (information och diskussion). 
§ 11. Mötets avslutande

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK
2016-10-25
Banan öppen till 5:e november!

Tack vare den kommande helgens fina prognos senarelägger vi stängningen av greenerna! Lördagen den 5/11 stängs sommargreenerna för säsongen. Klubbhuset stänger dock nu på söndag! Höstgreenfee 100:-

Välkomna! 

2016-10-05
Tävling, söndagen den 9/10

Lundsbergs GK bjuder in till en höst-Scramble!
Vi spelar i tvåmanna-lag, men vi anmäler oss individuellt.
Lagen lottas ihop!När: Söndagen den 9/10
Spelform: ScrambleStartavgift 50:-
Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Shotgunstart 12:00
Samling vid klubbhuset 11:40
Anmälan sker via "Min Golf"

Välkomna!

2016-09-19
Tävling, lördagen den 24: september

Tre klubbor - välj smart!

Lundsbergs GK inbjuder till en tävling där kanske det mesta tankearbetet utförs innan ronden och i pausen.

Du får endast ha tre klubbor i bagen. Vilka tre du vill ha väljer du själv. Du kan alltså offra puttern till förmån för en extra metalwood eller järnklubba!
När vi tar paus för gemensam lunch har du möjlighet att göra ett byte av dina tre klubbor.

Startavgift: 100:- Ev. tävlingsgreenfee endast 50:-

Smörgåstårta till lunch ingår i startavgiften!
Spelform: Slaggolf 18hål (9hål - lunch - 9hål)
Välkomna! 

2016-09-06
Tisdagsgolf, träning och spel

Från och med tisdagen den 23:e augusti klockan 17:30, arrangerar Lundsbergs GK gratis träning för vuxna. Medlemmar kan komma och spela golf med varandra, träna på övningsområdet med fria bollar och prata golf. 

Denna aktivitet hoppas vi passar alla, både för de som nyss tagit grönt kort och ärrade veteraner. Det är också en chans att få spela en niohålsrond med nya bekantskaper. Detta tror vi är en bra chans för nya och gamla medlemmar att få chansen att spela och träna golf med andra på klubben utan att behöva tävla. Man kan också locka med någon kompis som inte är medlem i någon klubb, så kan de få prova på att spela. Vi har lite klubbor att låna ut. Vi startar klockan 17:30 och siktar på att köra sex ggr, september ut. Välkomna!

December 2016

5

6

Ti

7

On

8

To

9

Fr

10

11

BANSTATUS
Golfbanan Vintergreener
Drivingrange Stängd
Övningsgreen Stängd
 Banan stängd. Välkommen 2017!
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.