Om klubben


Lundsbergs GK präglas av tillgänglighet. Hos oss behöver du inte stå i kö för att bli medlem eller komma ut på banan. Dessutom har vi förmånliga medlemsavgifter.

Vill du börja spela golf? Klubben erbjuder kurser för Grönt Kort.

Spelar Du redan golf och är intresserad av att bli medlem? Kontakta klubben så hjälper vi Dig!

Historik

Lundsbergs Golfklubb bildades i maj 1993, under ett möte i Folkets Hus i Storfors.
En interimstyrelse bildades vilka bestod av:
Christian Sundby, ordförande
Ebbe Althin, vice ordförande/kassör
Anders Ohlsson, sekreterare
Kaj Hagman
Yvonne Kindroth
Björn Carlsson
Solveig Hjortsberg.

Under tiden mellan klubbens bildande 1993 tills banan blev klar 1996, steg medlemsantalet från 0 till 170. Idag har klubben ca 330 medlemmar.